1126 Hartford Avenue, Johnston.

1126 Hartford Avenue, Johnston.

Johnston, RI